Spoločnosť COMMERCIAL vznikla v roku 1992

ako spoločnosť s ručením obmedzeným

a jej predmet činnosti bol zameraný predovšetkým

na oblasť stavebníctva.

Spoločnosť na jeseň roku 1995 odkúpila dom na Múzejnej ulici

v Trnave a následne aj susediaci starý meštiansky dom na

Kapitulskej ulici.

S cieľom kompletnej rekonštrukcie priestorov

v absolútne dezolátnom stave.

Ešte pred pár rokmi by ste našli na tomto mieste len ruinu kedysi prekrásnej budovy.

Dom bol viackrát opustený a zničený.

Opäť však povstal a dostal dnešnú historickú podobu,

ktorou vytvára obrovskú historickú hodnotu.

Je ako znovuzrodený Phoenix.